Oferim garantia
produselor
Comanda rapida
fara inregistrare
Livrare in maxim
48 de ore
*marca, model, an, combustibil, cod motor, caroserie etc.
INDIFERENT DE ORDINE

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice si al Regulamentului (UE) 2016/679, AUTOMARKT S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este indeplinirea obiectului de activitate al AUTOMARKT S.R.L., respectiv comercializarea pieselor de schimb pentru autovehicule. Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii AUTOMARKT S.R.L., constituie o obligatie a persoanei vizate sau a reprezentantului legal al acesteia.
 
Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare la intocmirea documentelor fiscale cat si la livrarea comenzii dvs. Refuzul dvs. determină imposibilitatea intocmirii documentelor fiscale si implicit imposibilitatea de a livra marfa solicitata. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: SERVICIUL DE CURIERAT cu care AUTOMARKT S.R.L. isi desfasoara activitatea de livrare la domiciliu. Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).
Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de AUTOMARKT S.R.L.?
□ DA □NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa in scris la AUTOMARKT S.R.L., pe adresa de e-mail: info@auto-markt.ro.
 
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
 
"În scopul funcționării programului "Magazin de încredere" după cumpărăturile efectuate pe acest site, adresa de e-mail și numele produsului cumpărat vor fi transmise către compari.ro (Compari.ro fiind în proprietatea Naspers OCS Hungary Kft. Ungaria, 1074 Budapesta, strada Rákóczi nr. 70-72., Cod fiscal: 24868291-2-42, CUI: 01-09-186759). Scopul transmiterii datelor este cererea feedback-ului clienților și afișarea opiniilor lor pe site. Datele transmise astfel sunt tratate de către Naspers OCS Hungary Kft. conform politicii de gestiune și protejare a datelor www.compari.ro."
 
 
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 
__________________________________________________________________________________________________________________________
 
AUTOMARKT S.R.L. certifica faptul ca indeplinește cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.  AUTOMARKT S.R.L. ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate. La informatiile  cu caracter personal  au acces doar  angajatii AUTOMARKT S.R.L., carora le incumba obligatia de confidentialitate.

0767.63.11.11 0746.30.80.53 0720.88.64.64

LUNI - VINERI:
09:00 - 18:00
VEZI ADRESA MAGAZIN